Howe Richardson

logo_brands_howerichardson_470x257px.jpg

Premier Tech đã mua lại các tài sản công nghệ và thương mại của Howe Richardson bằng cách mua lại Chronos Richardson năm 2002. Howe Richardson tại thời điểm đó chuyên về sản xuất các hệ thống cân định lượng cho các nghành công nghiệp. Qua nhiều năm, Premier Tech đã tích hợp các công nghệ này vào trong danh mục sản phẩm của mình.

Nếu bạn sở hữu thiết bị của Howe Richardson, Premier Tech sẽ cung cấp phụ tùng chính hãng và đầy đủ dịch vụ sau bán cho nhãn hàng này. Theo đó, người dùng thiết bị Howe Richardson có thể tiếp cận với một đội hậu mãi chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu.