Les Machineries Verville

logo_brands_verville_470x257px.jpg

Premier Tech đã mua lại Les Machineries Verville năm 2006. Công ty này chuyên sản xuất các thiết bị đóng gói mềm công nghiệp cho nguyên liệu hữu cơ như đóng gói nén (Four-Station Baler VP-400 và Mega Baller), các hệ thống phân loại và máy xếp khay. Qua nhiều năm, Premier Tech đã tích hợp các công nghệ này vào trong danh mục sản phẩm của mình.

Nếu bạn sở hữu thiết bị của Les Machineries Verville, Premier Tech sẽ cung cấp phụ tùng chính hãng và đầy đủ dịch vụ sau bán cho nhãn hàng này. Theo đó, người dùng thiết bị Les Machineries Verville có thể tiếp cận với một đội hậu mãi chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu.