คุ้มจริงไหม ถ้าเปลี่ยนมาใช้ AUTOMATION ผลิตอาหารสัตว์น้ำ?

automatic bagging machine premier tech

ออโตเมชั่นกับโรงงานอาหารสัตว์น้ำ การลงทุนเพื่อการเติบโตระยะยาว

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำกับธุรกิจประมง - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่เสมอ เนื่องจากศักยภาพในการแข่งขันของสัตว์น้ำไทยในตลาดเป็นตัวกำหนดความอยู่รอดของผู้ผลิตอาหารสัตว์ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณภาพของสินค้า แล้วในยุคที่ใคร ๆ ก็เปลี่ยนมาใช้ระบบออโตเมชั่น (Automation) ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องบรรจุถุง หรือเครื่องจัดเรียงกระสอบ เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานให้กับกระบวนการผลิต แล้วธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำควรปรับเปลี่ยนตามด้วยหรือไม่ ลงทุนไปแล้วจะคุ้มค่าจริงหรือเปล่า?

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำไทย มีศักยภาพที่จะไปได้ไกลกว่า

จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยที่ปรากฏในวารสารอาหารสัตว์ไทย เล่มที่ 195 ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2563 พบว่า อาหารของสัตว์น้ำอย่างกุ้งหรือปลานั้นมีสัดส่วนในการใช้งานไม่มากเท่าอาหารไก่และหมู ซึ่งเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงและมีการเปิดฟาร์มกระจายอยู่ทั่วไป โดยจากปริมาณที่ผลิตได้ประมาณปีละกว่า 20 ล้านตันนั้นเป็นอาหารปลา 3% และอาหารกุ้ง 2% เท่านั้น 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโต ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำถือว่าทำได้ดีและค่อนข้างทรงตัว โดยในปี พ.ศ. 2562 - 2563 อาหารกุ้งและอาหารปลาเติบโต 6.90% และ 6.09% ต่อปีตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าอาหารของสัตว์ประเภทอื่น ดังนั้น Premier Tech จึงเชื่อว่า การเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ที่มาพร้อมกับคุณภาพที่สูงขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยควบคุมคุณภาพของสัตว์น้ำ และช่วยดันตลาดส่งออกของไทยให้พร้อมแข่งขันกับตลาดโลก

ปัจจัยเสี่ยงและต้นทุนแฝง: สิ่งที่ต้องรับมือให้ดี

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสัตว์ต้องขาดทุนในเรื่องที่ไม่จำเป็นมีหลายประการ เช่น

  • สภาพเศรษฐกิจและโรคระบาดตามฤดูกาล จะส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมทำให้อุปสงค์ในการบริโภคสัตว์น้ำและความต้องการในการซื้ออาหารสัตว์ลดลง สต๊อกอาหารที่มีอยู่อาจค้างหรือเน่าเสีย 
  • ปัญหาด้านสุขอนามัยในช่วงโรคระบาด ทำให้มีการจำกัดการเข้าออกพื้นที่โรงงานแทบทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการผลิต รวมถึงหากเกิดเหตุขัดข้องใด ๆ กับเครื่องจักรหรือเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติที่ใช้ ช่างจากภายนอกก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้
  • แรงงานคนไม่คงที่ เพราะความเหนื่อยล้า การลา ปัญหาสุขภาพ 
  • มีการปนเปื้อนเชื้อโรค สิ่งสกปรก หรืออาหารเน่าเสียจากการจัดการการผลิตที่ไม่ดี ทำให้ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ไปโดยเปล่าประโยชน์

จะเห็นได้ว่า นอกจากสภาพเศรษฐกิจและโรคระบาดซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว 3 ข้อหลังเป็นสาเหตุของการขาดทุนที่หลายคนคาดไม่ถึง เพราะฉะนั้น หากต้องการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางสภาวการณ์อันไม่แน่นอน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงควรหาแนวทางจัดการกับปัจจัยเสี่ยงและต้นทุนแฝงเหล่านี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการผลิต และป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 

automatic bagging machine premier tech

 

ตอกย้ำความได้เปรียบด้านอาหารสัตว์ของไทยด้วย 4 สิ่งจำเป็น

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์พร้อมมากอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างมาตรฐานอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงและความปลอดภัย เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมั่นใจ โรงงานผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มใหญ่ที่ผลิตอาหารใช้เองในฟาร์มจึงควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

  1. วัตถุดิบ: วัตถุดิบที่ใช้ต้องดี มีครบทั้งโภชนาการและความสะอาด เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตจะต้องคงสภาพได้ ไม่แตกง่ายเมื่อโดนน้ำ
  2. สูตรอาหาร: เนื่องจากแต่ละฟาร์มอาจมีความต้องการในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อ หากมีอาหารที่ครอบคลุมกับสัตว์แต่ละพันธุ์ และมีสูตรให้เลือกหลากหลายตามแร่ธาตุที่สัตว์น้ำต้องการ ก็สามารถสร้างยอดขายได้ไม่ยาก เช่น สูตรสำหรับกุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปลาน้ำจืด ปลาทะเล สูตรมาตรฐาน สูตรพรีเมียมสำหรับสัตว์น้ำตัวโต หรือสูตรแข่งขันสำหรับเลี้ยงเพื่อการประกวด 
  3. บรรจุภัณฑ์: ต้องมีความแน่นหนา ผลิตจากวัสดุที่สามารถรักษาคุณภาพของอาหารได้ดี เพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้ซื้อมองหา ซึ่งก็คือความสะดวกในการใช้งานและระยะเวลาในการเก็บรักษาของอาหารสำเร็จรูปแบบเม็ด โดยเครื่องแพ็คถุงอัตโนมัติที่เลือกใช้ต้องสามารถทำงานประสานกับถุงแบบ Gusset ได้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้อง
  4. เทคโนโลยีในการผลิต: เลือกใช้ระบบออโตเมชั่นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มีทั้งความเร็วและความถูกต้อง ควบคุมความชื้นในบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสม ลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังต้องใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน และลดข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับเครื่องจักรและเครื่องบรรจุถุงอุตโนมัติที่ใช้
     
automatic bagging machine premier tech


Automation: เปลี่ยนเพื่อความคุ้มค่า ความช่วยเหลืออยู่ใกล้แค่เอื้อม

จริงอยู่ว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งไหนง่ายดายและราบรื่น แต่เราสามารถเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนน้อยกว่า และให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้ การเปลี่ยนสู่ระบบออโตเมชั่นของเหล่าผู้ทำธุรกิจอาหารสัตว์ก็เช่นกัน จัดเป็นการลงทุนระยะยาวที่สามารถจัดการกับต้นทุนแฝงที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเครื่องบรรจุถุงรุ่น OML-1060 ที่ทาง Premier Tech ได้จำหน่ายและให้บริการติดตั้งแล้วทั้งในไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการตอบรับที่น่าพึงพอใจในแง่ของการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มกำลังในการผลิตต่อวันให้มากขึ้นผ่านการชั่งและบรรจุที่รวดเร็ว สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ดี วางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและคงที่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและออกแบบมาให้ใช้งานได้ไม่ซับซ้อนแม้เป็นมือใหม่ที่ไม่เคยใช้เครื่องแพ็คถุงอัตโนมัติมาก่อน

และที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสบายใจได้มากขึ้น ก็คือการที่เรามีทีมงานในประเทศคอยดูแลอย่างใกล้ชิด สื่อสารง่ายดายด้วยภาษาไทย และหากมีข้อจำกัดด้านการเดินทางเข้าไปยังโรงงานก็ยังสามารถใช้ระบบ VPN ในการเข้าไปซัพพอร์ตเสมือนมีวิศวกรคอยแก้ไขปัญหาอยู่ข้าง ๆ

หากคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานในระยะยาว และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย ทีมงานจาก Premier Tech ยินดีให้คำปรึกษาและหาโซลูชันเฉพาะคุณ