การฝึกอบรมด้านเทคนิค

พรีเมียร์ เทค นำเสนอการฝึกอบรมเครื่องจักรให้กับพนักงานของคุณในสภาพการณ์ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ซึ่งช่วยให้ใช้ประโยชน์จากไลน์การผลิตของคุณได้สูงสุด

การฝึกอบรมนอกสถานที่ของเราสามารถใช้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรายใหม่ หรือเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือสมาชิกที่ประจำทีมซ่อมบำรุง

Technical training Premier Tech

โซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้

เรามีโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางและหลากหลายจำนวนมากซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย

ตัวอย่างเช่น พรีเมียร์ เทค สามารถจัดการฝึกอบรมให้กับคุณในห้องเรียนโดยมีอาจารย์ผู้สอน การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หรือการฝึกอบรมเสมือนจริง

นอกจากนี้ เรายังมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม เช่น วิดีโอแสดงวิธีการและคู่มืออ้างอิง การเรียนทางออนไลน์ การเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเสมือนจริง แบบทดสอบประเมินทักษะ ตลอดจนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระหว่างการผลิต

โปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน การปรับแต่ง การบำรุงรักษา ความปลอดภัย ฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การแก้ไขปัญหา ฯลฯ

Engineering capabilities icon

การดำเนินงาน

 • วงรอบการทำงาน
 • ภาพรวมของโมดูลอุปกรณ์
 • อุปกรณ์และขั้นตอนความปลอดภัย
 • การควบคุมการทำงาน
 • อินเทอร์เฟซ HMI และการใช้งาน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การเปลี่ยนอุปกรณ์
 • การตรวจสอบรายวัน
 • ปัญหาที่มีและไม่มีการเตือนภัย
 • ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด
Spare parts icon

การซ่อมบำรุง

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบำรุงรักษา
 • ข้อแนะนำในการทำความสะอาด
 • การปรับเครื่องจักรกล
 • หลักการบรรจุถุง/ วางบนพาเลท
 • การตั้งค่าอุปกรณ์
 • อินเตอร์ล็อค
 • การสร้างสูตร
 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
 • โหมดการทำงานของหุ่นยนต์และการเทียบค่า
 • การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

สิ่งที่ทีมของคุณจะได้เรียนรู้:

ความรู้ที่สำคัญในการใช้งานเครื่องจักรของคุณ


ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทั่วไปและขั้นสูง


วิธีระบุสาเหตุของการหยุดทำงานของเครื่องจักร


ความสามารถในการใช้งานเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่สุด


วิธีการใช้อุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

สิ่งที่คุณอาจจะสังเกตเห็น:

เส้นทางการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นและการหมุนเวียนของพนักงานที่ลดลง


เพิ่มเวลาทำงานของเครื่องจักร


การเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักรให้สูงสุด


การสูญเสียสินค้าน้อยลง


การป้องกันอุบัติเหตุ

ความสำคัญของการฝึกอบรมด้านเทคนิค

เราเข้าใจดีว่าการใช้ระบบอัตโนมัติในไลน์การบรรจุของคุณ คือการลงทุนที่สำคัญ นี่คือเหตุผลที่เราต้องการสร้างความมั่นใจว่า พนักงานของคุณจะได้รับความรู้และเครื่องมือที่พร้อมใช้งานเครื่องจักรพรีเมียร์ เทคได้อย่างเหมาะสม

การหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนมีค่าใช้จ่ายสูง และอาจรวมถึง

 • การบำรุงรักษาไม่เพียงพอ
 • ความผิดพลาดของมนุษย์
 • ความล้มเหลวทางกลไกหรือกระบวนการ

ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้น

Icon technical training

+662 740 5001