ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การที่เครื่องจักรของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น  จำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา ดังนั้น พรีเมียร์ เทค โครโนส จึงส่งช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญมาพร้อมกับการทดสอบการเดินเครื่องจักรของคุณ เพื่อช่วยฝึกอบรมขั้นพื้นฐานในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

โปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะด้านและแบบเพิ่มเติมมีให้เลือกอยู่หลายรายการ ยกตัวอย่างเช่น พรีเมียร์ เทค โครโนส สามารถจัดการฝึกอบรมในชั้นเรียนโดยผู้ฝึกสอน การฝึกด้วยการลงมือปฏิบัติ การจัดทำเอกสารการฝึกอบรม เช่น วิดีโอประกอบคำบรรยาย และเอกสารคู่มืออ้างอิงต่าง ๆ และการฝึกควบคู่ไปในระหว่างการผลิต โปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การดำเนินงาน การปรับเปลี่ยน การบำรุงรักษา ความปลอดภัย ฮาร์ดแวร์ ระบบการควบคุม หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด การแก้ไขปัญหา และอื่น ๆ

ขอใบเสนอราคาสำหรับการฝึกอบรมที่กำหนดได้ตามความต้องการของคุณ

กรุณาตอบแบบสอบถาม

การฝึกอบรมจะช่วยให้คุณเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้: ช่วงเวลาที่ผู้ปฎิบัติงานต้องเรียนรู้ในการเข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ การขาดความรู้ของผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน และการขาดประสบการณ์ของผู้ปฎิบัติงานที่อายุยังน้อย และไม่มีเวลาในการฝึกอบรมได้ในทันทีหลังจากการติดตั้ง

ประโยชน์ของการฝึกอบรม:

  • การปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้น
  • การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทำได้เร็วขึ้น
  • การแก้ไขปัญหาทำได้ง่ายขึ้น
  • การบำรุงรักษาที่เหมาะสม
  • การเพิ่มผลผลิต