เรื่องราวของลูกค้า

นี่ไม่ใช่เรื่องโครงการของเรา แต่เป็นเรื่องราวความสําเร็จของคุณ

palletizing premier tech chronos bavermann
Bevermann

ดินและพื้นผิว
การบรรจุถุง FFS
สายผสม
การจัดเรียงพาเลทแบบธรรมดา
พันพาเลท


Grain Millers

ข้าวโอ๊ต, เกล็ด, แป้ง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
โรบอทจัดเรียงพาเลท
การบบรจุถุงขนาดใหญ่
การพันพาเลท


Walter Tremblay

มันฝรั่ง
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Gribnaya

เห็ด
การคัดกรองและการผสม
การบบรจุถุงขนาดใหญ่


United Animal Health

อาหารสัตว์
เครื่องชั่ง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก


UFA

อาหารสัตว์
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


Tourbières Ouellet

พีทมอส
การบีบอัดถุง
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Tecnoseeds

เมล็ดพันธุ์
เครื่องชั่ง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
โรบอทจัดเรียงพาเลท
การพันพาเลท


T.W. Garner

ซัลซ่าและซอส
การเรียงกระสอบออกจากพาเลท
การจัดเรียงลงลัง
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Synutra

นมผง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


Shri Ganesha

ผงสี
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก


Premier Quality Starch

แป้งมันสำปะหลัง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
โรบอทจัดเรียงพาเลท


North Dakota Mills

แป้ง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


Nestle

อาหารสัตว์เลี้ยง
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Moulin Peterschmitt

แป้ง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


Milk Specialties Global

นมผง
เครื่องชั่ง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Mikrop Čebín

อาหารสัตว์
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


Maker's Mark

แอลกอฮอล์
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


Lifeline Foods

แป้งข้าวโพด
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
โรบอทจัดเรียงพาเลท
การพันพาเลท


Igloo

เซลลูโลส
การบีบอัดถุง
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


Grain Craft

แป้ง
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Fresenius Medical

ถุงน้ำเกลือ
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Exceldor

สัตว์ปีก
โรบอทจัดเรียงพาเลท


Crisp Malting

มอลต์
เครื่องชั่ง
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
การจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม


pokphand case study
Charoen Pokphand Foods (CPF)

อาหารสัตว์น้ำ
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
โรบอทจัดเรียงพาเลท
การพันพาเลท


Bioplant

พีทมอส
การบรรจุถุงแนวนอน FFS


Baires

อาหารสัตว์
การบรรจุถุงแบบเปิดปาก
โรบอทจัดเรียงพาเลท
การพันพาเลท


ASB Greenworld

พีทมอส
การคัดกรองและการผสม
การบีบอัดถุง