โปรแกรม YEAR ONE

 

การติดตั้งเครื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย นี่คือเหตุผลที่เราให้การสนับสนุนโดยตรงทันทีในช่วงปีแรกที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งประสบความสำเร็จด้วยดี

ในการทำเช่นนั้น เราได้รวมการเยี่ยมติดตามผลเพื่อให้บริการภาคสนาม การฝึกอบรม และโซลูชันชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานปีแรกเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

Client Services Year One
 เส้นเวลา YEAR ONE Premier Tech

โปรแกรมประกอบด้วยการเข้าให้บริการสามครั้งที่กำหนดไว้เป็นช่วงเวลาสำคัญในปีแรกนี้ โดยแต่ละครั้งจะมีรายการงานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ โปรแกรมสนับสนุน YEAR ONE จะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจถึงความแตกต่างทางเทคนิคของอุปกรณ์เครื่องจักรของคุณ และทำให้มั่นใจว่าคุณได้วางกำหนดการของการบำรุงรักษาอย่างดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น

ประสิทธิภาพการผลิตและความน่าเชื่อถือสูงสุด ตั้งแต่เริ่มต้นการติดตั้งเครื่องจักรใหม่

การเข้าบริการครั้งที่ 1

หนึ่งเดือนหลังการติดตั้ง

รายละเอียดการเข้าให้บริการ

เครื่องจักรของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และสมาชิกในทีมของคุณเริ่มคุ้นเคยกับการทำงานและส่วนประกอบต่างๆ แล้ว มีแนวโน้มว่าผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงของคุณจะมีประสบการณ์ขึ้นๆ ลงๆ ในช่วงการเรียนรู้เครื่อง เมื่อพวกเขาเริ่มรู้จักและทำงานกับเครื่องไปได้สักระยะ สิ่งนี้จะส่งผลให้อัตราการผลิตของคุณผันผวน เครื่องจักรยังคงต้องการการบำรุงรักษาเป็นประจำและเริ่มต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

รายการงานที่จะให้บริการ:

การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์

การติดตามผลการบำรุงรักษาและการฝึกอบรม

การตรวจทานรายการอะไหล่ในสินค้าคงคลังและคำแนะนำ

การตรวจสอบข้อมูลการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

การเข้าบริการครั้งที่ 2

หกเดือนหลังการติดตั้ง

ขณะนี้ เครื่องจักรของคุณทำงานมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้ว และการทำงานก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น สมาชิกในทีมของคุณคุ้นเคยกับกระบวนการอัตโนมัติแบบใหม่ และพร้อมที่จะเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักร คุณอาจมีผู้ปฎิบัติงานรายใหม่ที่ต้องการการอบรมเพิ่มเติม

รายการงานที่จะให้บริการ: 

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

การประเมินความต้องการการฝึกอบรม

ตรวจสอบและปรับแต่งเครื่องให้สมบูรณ์

ทบทวนงานบำรุงรักษาที่ทำไปแล้วและกำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การตรวจทานรายการอะไหล่ในสินค้าคงคลังและคำแนะนำ

การพัฒนาและ/หรือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เป็นไปได้

ระบุและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน

การเข้าบริการครั้งที่ 3

สิบเอ็ดเดือนหลังการติดตั้ง

เครื่องจักรของคุณทำงานมาเกือบปีแล้ว และการดำเนินงานกลายเป็นกิจวัตรปกติ สมาชิกในทีมของคุณเคยชินกับกระบวนการอัตโนมัติ และได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับเครื่อง สิ่งสำคัญคือต้องระบุขั้นตอนต่อไปในอนาคตเมื่อการรับประกันเสร็จสิ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรของคุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า

รายการงานที่จะให้บริการ: 

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่

การพัฒนาและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

บริการและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างครบถ้วนพร้อมรายงานสถานะการทำงานก่อนสิ้นสุดการรับประกัน

การติดตามและทบทวนกำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การตรวจทานรายการอะไหล่ในสินค้าคงคลังและคำแนะนำ

ทบทวนตัวเลือกโปรแกรมสนับสนุน LIFECYCLE เพื่อการดูแลเครื่องต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากโปรแกรม YEAR ONE

เราต้องการสร้างความมั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องจักรใหม่ของคุณพร้อมทำงานอย่างถูกต้อง และทีมของคุณสนับสนุนการลงทุนกับเครื่องจักรครั้งนี้ ทุกคนควรเข้าใจตรงกันซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้ไลน์การผลิตใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

Icon reliability

ความอุ่นใจ

โปรแกรม YEAR ONE ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพา ะเพื่อให้เจ้าของเครื่องใหม่และผู้ปฎิบัติงานที่เปลี่ยนจากกระบวน การแบบแมนนวลมาเป็นระบบอัตโนมัติ โดยได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำตลอดช่วงปีแรกของการทำงานของเครื่องจักรใหม่ และเพื่อขจัดความไม่รู้ ความกลัว และความเครียดออกจากกระบวนการ

Icon performance

ผลการดำเนินงาน

โปรแกรมตั้งเป้าหมายไปที่การให้ความช่วยเหลือและการฝึกอบรมให้แก่คุณในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่วินาทีแรกที่ติดตั้งเครื่องจักรของคุณ เราจะสร้างความมั่นใจว่าเครื่องจักรของคุณสามารถเดินเครื่องและรักษาประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด และสมาชิกในทีมของคุณได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อใช้งานและดำเนินการซ่อมบำรุงที่จำเป็น

Icon cost efficiency

ประหยัดต้นทุน

โปรแกรมนี้ไม่เพียงรับประกันว่คุณจะได้รับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและผลผลิตสูงสุดที่จะเกิดขึ้นก่อนช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดง่ายๆและปัญหาทั่วไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของเครื่องจักรที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเวลาหยุดผลิตที่ตามมา

หากคุณสนใจสิ่งที่มากกว่าโปรแกรม YEAR ONE

พรีเมียร์ เทค มีบริการหลังการขายมากมายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องจักรของคุณยังคงประสิทธิภาพการทำงานและเชื่อถือได้ไปอีกหลายปี