บริการภาคสนาม

 

การเข้าให้บริการภาคสนามถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการติดตาม วิเคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องจักรของพรีเมียร์ เทคของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้านเทคนิคของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรทำงานด้วยความเร็วที่เหมาะสมและสร้างปริมาณผลผลิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีที่ดีในการระบุชิ้นส่วนอะไหล่ที่ควรเก็บไว้ในสินค้าคงคลัง เพื่อรับประกันเวลาทำงานของเครื่องและหลีกเลี่ยงปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้น

ข้อเสนอ

ช่างเทคนิคบริการภาคสนามของเราเดินทางไปที่สถานที่ปฎิบัติงานเพื่อ:

  • การซ่อมแซมฉุกเฉิน
  • การแก้ไขปัญหา
  • การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์
  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Field services Client services

การเยี่ยมให้บริการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การกำหนดเวลาล่วงหน้าในการเข้าให้บริการในการซ่อมบำรุงอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการเพิ่มเวลาทำงานเครื่องจักรให้สูงสุดหรือจัดการช่วงเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน การเยี่ยมติดตามผลในการบำรุงรักษาของพรีเมียร์ เทค สามารถจองในแต่ละครั้งได้ หรือจองเป็นกำหนดระยะเวลาการเข้าให้บริการเป็นช่วงๆ ได้

Icon calendar

จองเป็นรายชั่วโมง

แบบนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาให้ช่างเทคนิคบริการภาคสนามมาที่ไซต์ของคุณเป็นกรณีๆ ไป ตามที่คุณต้องการ

Icon service agreement

สัญญาการให้บริการ

แบบนี้จะรับประกันจำนวนครั้งในการเข้าให้บริการที่ตั้งไว้ทุกปี โดยช่างเทคนิคบริการจะเดินทางไปยังไซต์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่อง:

  • ส่วนลดค่าอะไหล่
  • ส่วนลดอัตราค่าบริการปกติและฉุกเฉิน
  • มั่นใจในแผนการเข้าให้บริการในการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พบกับโปรแกรมการฝึกอบรมของเรา

หากต้องการฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลองดูข้อมูลโปรแกรมการฝึกอบรมของเราได้