WECARE รับประกัน เราใส่ใจ

พรีเมียร์ เทค โครโนส มีความภูมิใจที่จะนำเสนอ WECARE Guarantee หรือ รับประกัน…เราใส่ใจ ให้กับลูกค้าของเรา เรารู้สึกเป็นกียรติที่ได้ให้บริการลูกค้า และเราเชื่อว่าการบรรลุความคาดหวังสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

เรามีทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ที่คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและยึดเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจในทุก ๆวัน

หลักปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจของเราสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่า ลูกค้า คือ เหตุผลที่เรายังคงอยู่ทุกวันนี้ และเราต้องแน่ใจว่าความมุ่งมั่นของเรานั้นจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า

การใช้แนวคิด WECARE Guarantee หรือ รับประกัน…เราใส่ใจ เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่มาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุด ทั้งในส่วนของการปฎิบัติงานและทัศนคติที่มีต่อลูกค้าของเรา จากคำว่า ‘‘DRIVER” เราสรุปหลักการสำคัญ 6 ประการที่เปรียบเสมือนรากฐานของ WECARE Guarantee หรือ รับประกัน…เราใส่ใจ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการให้บริการลูกค้าของทีมงานทั้งหมดและความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้าของเรา  

wecare_guarantee_picture.jpg

เราให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นของลูกค้า กรุณาบอกให้เราทราบว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างกับบริการของเรา (ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ชมเชย) เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

โปรดให้ข้อเสนอแนะกับเรา เรายินดีรับฟัง

ในฐานะสมาชิกของทีมพรีเมียร์ เทค โครโนส เรา คือ ภาพลักษณ์ของบริษัท การสร้างชื่อเสียงเชิงบวกนั้นทำได้ยาก หากการทำลายกลับทำได้อย่างง่ายดาย เราแต่ละคนจึงล้วนมีส่วนรับผิดชอบในการส่งมอบคำสัญญาเหล่านี้ เรายึดมั่นในคำสัญญาทางธุรกิจเต็มร้อยตลอดเวลา…สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญของจริยธรรมในการทำงานที่เข้มงวดอย่างมืออาชีพของเรา เมื่อเราไม่สามารถทำในสิ่งที่ได้ตกลงไว้ เรามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างเต็มที่

ไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการไม่รู้อะไรเลย การสื่อสารตอบกลับของเรา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการบริการลูกค้า และยังแสดงถึงความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีทางธุรกิจ หากเราไม่สามารถให้คำตอบได้ในวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ หน้าที่ของเรา คือ ต้องมั่นใจว่า ลูกค้าและเราเข้าใจตรงกัน และมีความชัดเจนในการติดตามผลขั้นตอนต่อไป

ทีมทั้งหมดต้องยึดมั่นในความเป็นจริงที่ว่า เราจำเป็นต้องสร้างความประทับใจที่เป็นพิเศษ หรือ WOW effect เรามีหน้าที่ในการเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมดา ๆที่ลูกค้ามีต่อเราให้กลายเป็นความรู้สึกพิเศษขึ้นมาเราควรสร้างการรับรู้เมื่อโอกาสมาถึง สมาชิกแต่ละคนในทีมต้องเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เราตะหนักว่าลูกค้าก็ย่อมมีความแตกต่างกันไป และเราต้องปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมตามนั้น

ลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจจะทำให้เราพัฒนาขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นโอกาส เป็นเกียรติ และเป็นหน้าที่ในการให้บริการพวกเขา เขาไม่ใช่คนนอกสำหรับธุรกิจของเรา แต่เขาถือเป็นส่วนหนึ่งของเรา เราไม่ได้กำลังช่วยพวกเขา เขาต่างหากที่กำลังช่วยเรา ด้วยการให้เราได้มีโอกาสทำธุรกิจร่วมกับพวกเขา ในฐานะสมาชิกในทีม สถานการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันนั้น ถือเป็นเป้าหมายของเราเสมอ ความสำเร็จของลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ ถือเป็นรางวัลของเรา และเราควรให้ความใส่ใจอยู่ตลอดเวลา

เราต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกิจกับเราได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญ คือ การให้เวลาในการรับฟัง รวบรวม และเข้าใจว่าลูกค้าต้องการที่จะสื่อสารกับเราอย่างไร การทำงานในทุก ๆวันของเรา ขึ้นอยู่กับการหาโซลูชั่นต่าง ๆให้กับลูกค้า เพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจของพวกเขาง่ายขึ้น โดยต้องเป็นการดำเนินงานที่เรียบง่าย

การให้ความเคารพต่อลูกค้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ การแสดงออกถึงความเคารพและสุภาพ เป็นสิ่งที่หลอมรวมวัฒนธรรมของเรา เราต้องมีความคิดเสมอว่า ลูกค้าไม่ได้มารบกวนการทำงานของเรา หากเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายังคงอยู่ในวันนี้ การทักทายลูกค้าแต่ละรายด้วยรอยยิ้มเป็นสิ่งสมควรทำ เราควรคิดไว้เสมอและเคารพในความจริงที่ว่า หากปราศจากลูกค้า ก็จะไม่มีเราในวันนี้