สัญญาการให้บริการ

อุปกรณ์เครื่องจักรของคุณทำงานด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือไม่ เครื่องจักรของคุณควรได้รับการบำรุงรักษาเป็นระยะโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การทำงานที่ปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด

ลูกค้าจำนวนมากของเราได้เห็นถึงการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากบริการโซลูชันลูกค้าที่ครอบคลุม ซึ่งอยู่ในข้อเสนอผ่านสัญญาการให้บริการ

ข้อเสนอ

สัญญาการให้บริการของพรีเมียร์ เทค มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์เครื่องเต็มความสามารถในการผลิตของคุณ โดยให้ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นแก่คุณเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตของคุณให้สูงสุด

Icone finetune

ช่างเทคนิคที่จะไปยังสถานที่ปฎิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องจักรของคุณ

Icon reliability

ให้คำแนะนำในการเก็บชิ้นส่วนสำคัญไว้ในสินค้าคงคลังเพื่อรับประกันเวลาทำงาน

Icon preventive maintenance

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรวมอยู่ในกำหนดเวลางานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน

Icon retrofits upgrade

การระบุชุดติดตั้งเพิ่มเติมและการอัปเกรดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง

คุณต้องการแค่การเข้าให้บริการเป็นรายครั้งหรือไม่

คลิกที่ปุ่มเพื่อดูตัวเลือกการเข้าให้บริการแต่ละครั้งจากทีมช่างเทคนิคบริการภาคสนามผู้เชี่ยวชาญของเราได้