logo_brands_almeidamartins_470x257px.jpg

พรีเมียร์ เทค โครนอส ได้รวมกิจการกับบริษัทอัลไมด้า มาร์ตินส์ จากประเทศบราซิล บริษัทนี้เป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์สมรรถนะสูงและอุปกรณ์เครื่องจักรในการจัดการวัตถุดิบ  กลยุธท์การควบรวมกิจการครั้งนี้ทำให้พรีเมียร์ เทค      โครนอส มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นและช่วยให้เข้าถึงตลาดได้มากขึ้น