logo_brands_bagequip_470x257px.jpg

พรีเมียร์ เทค โครโนส ควบรวม B.A.G. Equip ในปีพ.ศ.2543 หลังการควบรวมกับ W.G. Durant (ผู้ผลิตอุปกรณ์บรรจุถุง valve bagging) ก้าวถัดไปที่ชัดเจนสำหรับบริษัทคือการควบกิจการอุปกรณ์สำหรับ FIBC filling ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้น เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส รวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท

หากท่านเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของ B.A.G. Equip ทาง พรีเมียร์ เทค โครโนส จะให้บริการหลังการขายครบวงจรและชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับแบรนด์นี้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ B.A.G. Equip สามารถจะใช้บริการหลังการขายจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่กระจายอยู่ทั่วโลกได้