logo_brands_et_470x257px.jpg

พรีเมียร์ เทค โครโนส   ควบรวม Les Équipements Tardif ในปี พ.ศ.2538 เนื่องจากบริษัทนี้ผลิตอุปกรณ์ในการเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวพีทมอสพรีเมียร์ เทค ได้รวมเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ พรีเมียร์ เทค โครโนส    การควบรวมยังนำไปสู่การเปิดตัว Stars screener ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ Erin Screen Systems บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสกรีนนิ่งที่มีฐานในไอร์แลนด์

พรีเมียร์ เทค โครโนส   ควบรวม Les Équipements Tardif ในปี พ.ศ.2538 เนื่องจากบริษัทนี้ผลิตอุปกรณ์ในการเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวพีทมอสพรีเมียร์ เทค ได้รวมเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ พรีเมียร์ เทค โครโนส    การควบรวมยังนำไปสู่การเปิดตัว Stars screener ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ Erin Screen Systems บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสกรีนนิ่งที่มีฐานในไอร์แลนด์