logo_brands_protoconsul_470x257px.jpg

ProtoConsul ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท พรีเมียร์เทคโครโนส ในปีพ. ศ. 2560 ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติรวมทั้งบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมและโซลูชั่นการจัดการวัสดุ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ ProtoConsul ช่วยให้ พรีเมียร์เทคโครโนสสามารถขยายธุรกิจหุ่นยนต์ได้.